พื้นฐาน SPECIFICATION

Last updated: 17 พ.ค. 2562  |  1068 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พื้นฐาน SPECIFICATION

พื้นฐาน SPECIFICATION 

1.COLOR แบ่งเป็น 2 ชนิดคือกล้องสีและกล้องขาว-ดําประเทศไทยและประเทศในแถบยุโรป ใช้ระบบภาพ ดังนี้

- ภาพสี ใช้ระบบภาพ PAL

- ภาพขาว-ดําใช้ระบบภาพ CCIR

ประเทศอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น ใช้ระบบภาพดังนี้

- ภาพสีใช้ระบบภาพ NTSC

- ภาพขาว-ดําใช้ระบบภาพ EIA

2.CHIP TYPE มี 2 ชนิดคือ CCD และ CMOS

3.RESOLUTION มีหน่วยเป็น pixels (pixel คือจํานวนจุดที่ประกอบกันขึ้นเป็นภาพยิ่งมีpixelมากภาพก็จะยิ่งละเอียดและมคีวามคมชัดสูง) 

4.TVLINES เป็นตัวที่แสดงความละเอียดของภาพบนจอโทรทศน์ ซึ่งกําหนดเป็นเส้นตามแนวนอนโดย ปกติโทรทัศน์จะมี TV LINES 380 เส้น

5.LUX at F-STOP ความชัดลึกของภาพ

LUX คือหน่วยที่ใช้ วัดปริมาณแสง (เช่น 0.005/1/2/4/5Lux)โดยใน spec ของกล้องจะระบุปริมาณแสงที่เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อที่จะได้ภาพที่ชัดเจน

 F-STOP เป็นคุณสมบัติของตัวเลนส์เอง ซึ่งเทียบได้กับความหนาของเลนส์ (มี F 1.2/ F1.4 / F2.0) ซึ่งถ้า F-stop น้อยเปรียบเทียบได้กับเลนส์ บางแสงจงผานได้ดี ส่วน F-stop มากเทียบได้กับเลนส์หนาแสงจะผ่านได้ไม่ดี  (เลนส์1.2เป็นเลนส์กระจกใช็งานได้ดี ผลิตในญี่ปุ่น 

ส่วนเลนส์ F2.0 เป็นเล็นส์พลาสติก ผลิตในเกาหลี) ส่วนใหญ่เลนส์ Manual Iris และเลนส์ Auto Iris จะเป็นเลนส์ดีประเภท F1.2 และ F1.4 ตัวอย่าง 0.5 Lux at F1.2 หมายความว่ากล้องต้องใช้ปริมาณแสง 0.5Lux (หรือมากกว่า) เมื่อใช้กับ เลนส์ F1.2 ในการที่จะได้ภาพชัดเจนซึ่งแน่นอนว่าหากใช้กับเลนส์ F2.0 ก็จะต้องการปริมาณแสงเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะต้องการแสง 2 Lux หรือ 4 Lux เลยก็ได

6.AUTO WHITE BALANCE (AWB) เป็นการปรับสีอัตโนมัติซึ่งเป็น spec ของกล้องสีเท่านั้นโดยปกติ กล้องสีเกือบทุกรุ่นจะมี AUTO WHITE BALANCE อยู่แล้ว

7.SIZE&WEIGHT สําหรับกล้องจิ๋ว ที่มีลักษณะพิเศษคือขนาดเล็กหรือน้ําหนักเบาจะมีการระบุขนาด ของกล้องไว้ด้วย เช่น 17mm*17mm, LightWeight

8.Auto Electronic Shutter (A.E.S.) กล้องสีทุกรุ่นมีฟังก์ชั่นนี้อยู่แล้ว เป็นฟังก์ชั่นในการปรับแสงอัตโนมัติของแผงวงจรกล้องโดยสามารถทดสอบได้ด้วยการส่องกล้องไปในที่ที่มืดหน่อย ภาพจะถูกปรับให้กลับมาสว่าง แต่ถ้าส่องกล้องไปยังที่สว่างๆ ภาพจะถูกปรับให้มืดลง ปกติ ฟังก์ชันนี้เหมาะสมอยู่แล้วถือว่าฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ ชั่นมาตรฐานของกล้องทุกตัว ซึ่งฟันก์ชั่นนี้เหมาะสมอยู่แล้ว  สําหรับสถานที่ที่จําเป็นต้องส่องกล้องย้อนแสงเช่น ร้านทองที่ต้องการส่องกล้องมองลูกค้าย้อนไปทางด้านหน้าร้าน ฟังก์ชั่น A.E.S. อาจจะไม่เหมาะกับการใช้งานย้อนแสงเพราะภาพที่เห็นบนจอโทรทัศน์ จะเห็นหน้าคนมืดๆ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาพมีแสงเขามามาก ตัวกล้องจึงปรับลดแสงลงจนหน้าคนมืดไป

9.BACK LIGHT COMPENSATION(BLC) และAUTO GAIN CONTROL (AGC)
 การส่องกล้องย้อนแสงแล้วใช้ฟังก์ชัน B.L.C.ฟังก์ชันนี้จะช่วย boost แสงขึ้นมาที่ด้านหน้าตรงกลางภาพ ทําให้มองเห็นภาพบริเวณ ด้านหน้าได้ชัดเจน ส่วนพื้นที่ที่เหลือจะสว่างมากจนดูไม่รู้เรื่องเลย การใช้ B.L.C mode เหมาะกับการใช้ในร้านขายทอง ที่ติดกล้องหันไปทางด้านนอกร้านและเน้นภาพชัดเจน บริเวณด้านหน้าของภาพ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ภายในร้าน
 ฟังก์ชัน AGC จะช่วยในการเฉลี่ยแสงของภาพโดยรวมให้ดีขึ้น คือภาพทั้งภาพ จะดีเป็นธรรมชาติ มากขึ้นไม่ได้เน้นเฉพาะจุดที่ด้านหน้าภาพเหมือน BLC  

10.Auto Iris
กล้องใดระบุ SPEC ว่ามี Auto Iris หมายถึงกล้องนั้น Support ที่จะใช้งานคู่กับเลนส์แบบ Auto Irisได้ เลนส์ Auto Iris มี 2 แบบคือ แบบ Video Drive และ DC Drive ซึ่งเลนส์ Auto Iris ทั้ง 2 แบบจะมี สายสัญญาณ4 เส้น ที่จะต้องต่อเข้ากับตัวกล้อง ซึ่งเฉพาะกล้องที่มีหัวต่อ Auto Iris เท่านั้น จึงจะใช้งานคู่กับเลนส์ Auto Iris ได้  
กล้องบางรุ่น Support เลนส์ Auto Iris ทั้งแบบ Video Drive และ DC Drive ซึ่งกล้องประเภทนั้น จะมีปุ่มสวิทซ์ให้ผลักเลื่อกระหว่าง Video Drive และ DC Drive  
Video Drive แบบสัญญาณภาพ ( Video Type ) กล้องวงจรปิดจะจ่ายไฟฟ้าไปให้เลนส์ในลักษณะของสัญญาณภาพ โดยจะมีความ
เข็มของสัญญาณภาพแตกต่างกันไป เลนส์ที่ใช้กับกล้องที่จ่ายไฟฟ้าแบบนี้ต้องมีวงจรขยาย (Amplifier) เพื่อเปลี่ยนความเข็มของสัญญาณภาพเป็นไฟฟ้าเพื่อให้อุปกรณ์ กัลวานอมิเตอร์(Galvanometer) โดยทํา หน้าที่คล้ายมอเตอร์ทํางานเพื่อปรับให้ม่านแสงเปลี่ยนขนาดใหญ่-เล็ก ตามแสงภาพในรูปแบบความเข็มของสัญญาณภาพโดยจะมีสายต่อเข้ากับกล้อง
DC Drive แบบไฟตรง (DC Type) กล้องวงจรปิดจะมีวงจรไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้กับเลนส์โดยตรงเลนส์ที่ใช้กับกล้องแบบนี้จะไม่มีวงจรขยายการเปลี่ยนแปลงขนาดของม่านแสงจะทํางานไปตามการเปลี่ยนแปลงของไฟฟ้าซึ่งจะเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงขนาด
ของม่านแสงที่ได้จากการทํางานของกล้องเลนส์ชนิดนี้ส่วนใหญ่จะมีสายพร้อมปลั๊ก 4 Pin เพื่อต่อกับกล้อง

11.WATERPROOF
จะระบุใน spec สําหรับกล้องพิเศษที่กันน้ําได้,สามารถนําไปติดตั้งภายนอกอาคารโดนฝนได้

12.  MICROPHONE(Mic.)
กล้องที่ระบุ Mic.จะเป็นกล้องที่มี microphone ในตัวและจะมีช่องสัญญาณ AUDIO OUT

13.INFRARED
แสงสีขาวเป็นแสงที่คนเราสามารถมองเห็นได้ ประกอบไปด้วย สี7สี โดยแสงที่มีความถี่สูงหรือต่ํากว่านี้จัดเป็นแสงที่คนเรามองไม่เห็นเลนส์ปกติจะมีสารเคลือบกันแสง Infrared เพื่อไม่ให้แสง infrared ผ่านได้และภายในตัวกล้องก็จะมี filter ทำหน้าที่กรองแสง infrared นี้ออกไปอีกด้วย เพราะกล้องสีจะให้ภาพสีสวยสุดเมื่อไม่มีแสง infrared มารบกวน ตามธรรมดาแล้วแสงที่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นแสงสีขาว (ประกอบด้วย7 สี) และสามารถมองเห็นได้โดยแสงจะไปกระทบวัตถุและสะท้อนกลับมายังเลนส์แล้วตกยังฉากรับภาพ,แต่ในสถานที่ที่มีปริมาณแสงน้อย (ที่มืด) กล้อง infrared จะทําหน้าที่ปล่อยแสง infrared ไปกระทบวัตถุและสะท้อนกลับมายังเลนส์ ดังนั้นเลนส์ ที่ใช้จึงต้องเป็นเลนส์ชนิดที่ยอมให้แสง infrared ผ่านได้ (UNCOATED ) และตัวกล้องเอง จะต้องไม่มี filter ด้วย

 

>>>>>กล้องวงจรปิดราคาถูก คลิกเลย<<<<<


www.กล้องวงจรปิดลำปาง.net

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้